Rīgas Labklājības Departaments

Pakalpojumu kopums

Cenu aprēķins *

Veic starpības piemaksu starp pakalpojuma maksu un pensiju, ja starpība nepārsniedz 640 EUR mēnesī.

IZVIETOJUMS

mājas

PLĀNS

Arhitektūra

© 2017, Senior Group

Senior Babite

RUS

ATRAŠANĀS VIETA

+371 26780040

Lielās Ģimenes māja

Senior Babite

640 EUR piemaksa pensionāriem

+371 26780040

* Cenas tiek noteiktas, balstoties uz iedzīvotājiem izstrādāto un pieņemto Dzīves Plānu (Life Plan), kas veidots, pamatojoties uz noteikto rezidentu neatkarības pakāpi, izmitināšanas veidu (vienvietīgā, divvietīgā vai trīsvietīgā istabā) un izvēlētajiem papildus pakalpojumiem. Neatkarības pakāpi nosaka Senior Group speciālists un to atjauno reizi divās nedēļās, veicot rezidenta stāvokļa analīzi.

Profils D

1 089€/mēn

Uzzināt vairāk

divvietīga istaba

Profils C

914€/mēn

divvietīga istaba

Uzzināt vairāk

Profils B

€762/mēn

Uzzināt vairāk

divvietīga istaba

Vispieprasītākais

Profils A

647€/mēn

Uzzināt vairāk

divvietīga istaba

Rīgas Domes Labklājības departaments atzinīgi vērtē "Lielās Ģimenes Māju" izveidi.

Irēna Kondrāte

Rīgas Dome

ENGNokļūšana Senior Babite ar sabiedrisko transportu

Cenu aprēķina piemērs

 Ja pakalpojuma cena ir 795 EUR/m, pensija 200 EUR, Rīgas Domes Labklājības Departaments veiks starpības piemaksu 795- 200= 595 EUR mēnesī.

Bet, ja pensija ir 155 EUR, Departaments veiks piemaksu 795-155=640 EUR mēnesī

Maksimālā iespējamā Departamenta piemaksa ir 640  EUR mēnesī.

1. SagatavošanāsSvarīgas sarunas pieci noteikumi: Kā pārliecināt radinieku pāriet uz dzīvi Lielās Ģimenes mājā2. Iesaistieties3. Esiet vienoti4. Lūdziet palīdzību5. Esiet gatavs pārpratumiem
Vakances

Par mums runā